عَقْد

sandro_evangelista_escultura_abstrata_36

Artwork serie / Decades I - height: 7 / width: 10 / lenght: 23 cm / material: wood, , string, , metal sphere / date: 2020

Valor R$ 1.100

sandro_evangelista_escultura_abstrata_37

Artwork serie / Decades II -height: 9 / width: 19 / lenght: 41 cm / material: wood, , string, , metal sphere / date: 2020
Valor R$ 1.100

sandro_evangelista_escultura_abstrata_38

Artwork serie / Decades III -height: 7 / width: 17 / lenght: 22 cm / material: wood, , string, , metal sphere / date: 2020
Valor R$ 1.100

sandro_evangelista_escultura_abstrata_39

Artwork serie / Decades IV -height: 13 / width: 23 / lenght: 27 cm / material: wood, , string, , metal sphere / date: 2020
Valor R$ 1.100

sandro_evangelista_escultura_abstrata_40

Artwork serie / Decades V -height: 15 / width: 20 / lenght: 26 cm / material: wood, string, metal sphere / date: 2020
Valor R$ 1.100

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow